Bingo

Bingo är en variant av fem i rad. Det spelas på bingobrickor som har fem gånger fem rutor och i vardera ruta står ett nummer mellan 1 och 75. Högst uppe på brickan står bokstäverna B-I-N-G-O och de nummer som är mellan 1 och 15 hamnar under B, de nummer som är mellan 16 och 25 hamnar under I och så vidare. Det finns en bingoutropare som har till uppgift att ropa ut ett nummer i taget och då ropar han exempelvis B-5. Din uppgift är att kolla i B-raden för att se om du har nummer 5 på din bricka.

Eftersom bingobrickan har 25 nummer och det totalt finns 75 nummer så finns så klart inte alla nummer med. Om numret finns på din bricka så kryssar du för det och snart ropar bingoutroparen ut ett nytt nummer. När någon spelare har lyckats kryssa för fem nummer i rad så har han eller hon fått bingo och då är spelet över. En bingorad kan man antingen få diagonalt, lodrätt eller vågrätt.

Bingo är ett populärt spel både på bingohallar och på nätet. Det finns också andra sorters bingo, som bilbingo och Bingolotto på tv. Det finns också olika bingovarianter, som mönsterbingo och variantbingo.